[social_warfare]
הנושא הלהט"בי הוא אחד הנושאים המרכזיים המלווים את הבחירות לכנסת ה-21.
מהי המפלגה המובילה בקרב חברי וחברות הקהילה הגאה,
והאם האג'נדה הלהט"בית מהווה שיקול בהצבעתם של הלהט"בים בבחירות לכנסת?
[social_warfare]
בחירות 2019