post פורצת דרך: אביגיל שפרבר בדרך למועצה הדתית של תל אביב יפו | אביגיל שפרבר, לסבית דתייה ומקימת הארגון "בת קול", צפויה להתמנות כחברת המועצה הדתית של תל אביב יפו | "אני בטוחה שבמועצה הדתית יודעים ומבינים שלהט"בים 45796 לכתבה המלאה >>
post רמת גן: צלב קרס צויר על חלון ראווה של בית עסק שתומך בתו הגאה | צלב קרס צויר על מדבקת התו הגאה של מכון העתקות 'גרמושקה' במרכז העיר רמת גן, התומך בקהילה הגאה | ראש העיר כרמל שאמה הכהן התייחס למקרה והורה לאגפי העירייה 45783 לכתבה המלאה >>
post עתירה של הבית הפתוח נגד עיריית ירושלים - מפלה תקציבית את הקהילה הגאה בעיר | הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות עתר לבית המשפט המחוזי נגד עיריית ירושלים המפלה תקציבית את הקהילה הגאה בעיר ופועלת בניגוד לחוק‎ | "טיפול לקוי בכל 45755 לכתבה המלאה >>
post הזדמנות לשינוי - תורמים עבור מלגות לקשת הטרנסית | קמפיין מלגות לקשת הטרנסית 2020 יוצא לדרך ומזמין אתכם לתרום עבור מלגות לימודים לסטודנטים וסטודנטיות על הקשת הטרנסית | "כאשר ניתנת לסטודנטיםות טרנס* ההזדמנות 45743 לכתבה המלאה >>
post בג"צ דחה על העתירה לרישום הורות להט"ב - "הנחת המוצא - אין קשר ביולוגי" | בג"ץ דחה את עתירת בנות הזוג אורלי ורוית צור-וייסלברג בדבר רישום הורות שוויוני לזוגות להט"ב. בנוסף, דחה את הטענה לאפליה לאחר שהטפסים שונו כך שגם זוגות 45735 לכתבה המלאה >>
post זוג מר"ג התבקש להסיר את דגל הגאווה מהמרפסת - "ברחוב גר רב ובניו חמומי מוח" | "ברחוב גר רב ובניו חמומי מוח. למה לך צרות", נכתב במכתב שהושאר לבני הזוג בתיבת הדואר. בתגובה הודיע ראש העיר כרמל שאמה הכהן כי כבר מחר יתלו דגלי גאווה 45714 לכתבה המלאה >>