post בתשובה שהגישה המדינה לבג"צ נכתב כי לאור שיקולים רבים, בהם גם שיקולים של היתכנות פוליטית, שר הבריאות מסר שאין אפשרות בשלב זה לתקן את החוק | "בלי לגרוע בדרך כלשהי מן ההבנה לכמיהה הכנה והעמוקה של העותרים ושל ציבור הגברים שבשמם הוגשה העתירה, לממש את הורותם המדינה לבג"צ: לא תהיה פונדקאות לגברים. אין לכך התכנות פוליטית
post בעקבות הקמפיינים האחרונים של ארגונים דתיים נגד המשפחות הגאות, חברת הקהילה הדתית הגאה מבקשת לא לתת במה לפרובוקציה | "מי שמעוניין לתמוך בנו - אנא, אל תטרחו לתת לקומץ הקיצוני את תשומת הלב השלילית אותה הוא מנסה לקבל" גם "הם" כבר יודעים כי משפחות גאות הם עובדה קיימת, ובפרט משפחות גאות ודתיות
post בהחלטה פה אחד ולמרות התנגדות משרד הפנים, הורו שופטי בג"צ על רישום זוג אבות מאמצים כשני הורים בתעודת הלידה של ילדם המאומץ | "אין זה מתקבל על הדעת כי שני בני הזוג יוכרו כהורים, אך התעודה לא תיתן לכך ביטוי" לראשונה - בג"צ הורה על רישום זוג אבות מאמצים כהורים בתעודת הלידה של בנם
post למעלה ממאתיים מורות ומורים מכל רחבי הארץ הצטרפו לקבוצה החדשה, המבקשת לאגד את המורים הלהט"בים על מנת להשפיע על מערכים ותכנים, על חדרי מורים והשיח בהם ולהעניק מענה לתלמידים להט"בים | "אתן יודעות כמה כוח יש לנו בכיתות שלנו – בואו נהפוך אותו לשווה הרבה יותר המורות והמורים הגאים מתאגדים - "ליצור שינוי של ממש עבור כלל ילדי ישראל"
post בעקבות עלייה מחודשת במקרי העגבת, רופאות מרפאת ככר הבימה מציינות עשרה דגשים חשובים, מהזריקות ועד למעקב, שמסייעים להצלחת הטיפול העגבת שלך חזרה - כיצד מטפלים בעגבת (סיפיליס)?